En sida för dig som är intresserad av DNA-släktforskning. Sidan innehåller länkar till resurser på Internet, framför allt föreläsningar. Sidan uppdateras och kompletteras efterhand som mer material blir tillgängligt. Resurserna är gratis att ta del av om inget annat anges.

Sidan publicerad 2020-10-05
Senast uppdaterad 2021-10-04

Tipsa oss
Dela gärna med dig av tips om DNA-släktforskning. Sänd till webbredaktören. 

Nyheter

 

Åsa och Linda - NYHETER I TRÄFFLISTAN HOS FAMILYTREEDNA (2021)

 

Se beskrivning nedan under Family Finder.

 

 

Peter Sjölund – Kartlägg ditt DNA med DNA painter (2021)

 

Se beskrivning nedan under Andra verktyg

 
Åsa och Linda – BEKRÄFTA DINA HYPOTESER HOS MYHERITAGE (2021)

 

Se beskrivning nedan under MyHeritage

 

Introduktion till DNA-släktforskning

 

Släktforska med dna (2015)


Föreläsning av Peter Sjölund från 2015 som kan ses som en introduktion till DNA-släktforskning. Vad händer när man topsat sig? Olika typer av DNA-tester, Y-dna, mitokondrie-dna, mutationer och grunderna för DNA-släktforskning. Vårt ursprung i östra Afrika och förflyttningarna därifrån. Okända fäder och DNA.

(Från UR Samtiden – Släktforskardagarna 2015 –
34 min)
_______________

 

Släktforska med dna – livet efter topsningen (2016)

Peter Sjölunds föreläsning från 2016. Vad kan man göra med DNA? Hur ärver vi DNA? Genomgång av Family Finders matchningslista. Hur kan man använda kromosomvisaren då man letar släktskap (Family Finder äldre version)? Y-dna, mitokondrie-dna och haplogrupper. Hitta en okänd fader.

(Från UR Samtiden – Släktforskardagarna 2016 –
44 min)

_______________

 

 

 

 

 

 

Autosomalt DNA och släktforskning

 

 

Peter Sjölund – Från DNA-match till släkting (2019)

Föreläsningen sker i MyHeritage-miljö där verktygen i MyHeritage gås igenom. Många av resonemangen gäller även för de andra testföretagens verktyg, t.ex. Family TreeDNA (Family Finder).

 

Det finns en allmän genomgång om DNA-matchningar och hur vi ärver DNA. Skillnaden mellan äkta och falska nära släktingar och hur man hittar riktiga släktskap. Sjölund visar även Shared cM Project och MyHeritage-verktyget hypoteser om släktskap (Theory of Family Relativity).

(Peter Sjölunds föreläsningsserie i MyHeritage Webinars – 51 min)
_______________

 

Peter Sjölund – Så jobbar du med din DNA-matchningslista och kromosomläsare (2020)


Sjölund förklarar vad en DNA-match och ett DNA-segment är. Han visar hur syskon ärver olika DNA från sina föräldrar.

Vidare visas hur stor andel av våra släktingar som vi får matchning mot och de olika släktskapsbegreppen, t.ex. brylling, syssling, nästkusin, 1C, etc., utreds.

I MyHeritage görs en genomgång av matchningslistan, de hjälpverktyg som är kopplade till denna samt hur man kan arbeta med kromosomläsaren, bl.a. hur man kan avgöra hur nära man är släkt med sina matchningar. Sjölund avslutar med att visa hur man kan utreda släktskap i MyHeritage.

(Peter Sjölunds föreläsningsserie i MyHeritage Webinars – 46 min)

 

Family Finder

 

Family Finder Guide (2016 - 2020)

 

Den officiella guiden från Family Tree DNA. Detta avsnitt - Family Finder Pages - innehåller bl.a. avsnitt om Family Matching Feature, Chromosome Browser och Matches.

 

(Från FamilyTreeDNA User Guide – engelsk text)

_______________

 

Family FindermyFamilyTree

 

Denna del av Family Tree’s hjälpsidor behandlar det egna släktträdet som man lägger in i Family Finder. Här finns genomgångar av hur man skapar trädet, hur man länkar matchningar som man hittat släktskap till och hur man i övrigt kan administrera trädet.

 

(Från FamilyTreeDNA User Guide – engelsk text)

_______________

 

Åsa och Linda - NYHETER I TRÄFFLISTAN HOS FAMILYTREEDNA (2021)

Genomgång av uppdateringarna i FamilyTreeDNA som gjorts i juli 2021. Åsa och Linda går igenom nyheter och förändringar i Family Finders matchningslista. Vilken ny information finns? Var hittar man de olika verktygen nu? Detail View, Table View och kromosomvisaren visas.

(Från Åsa och Linda på YouTube – 16 min)

_______________

 

 

 

Åsa och Linda - Koppla gubbar och gummor – version 2 (2020)                

 

Åsa och Linda börjar med att visa hur man lägger in ett eget släktträd manuellt i Family Finder. Därefter görs en genomgång av Family Finders funktion (Family Matching Tool) som indikerar på vilken sida – mors eller fars – som en matchning sannolikt finns. Genom att koppla matchningar till det egna släktträdet visas röda gummor (morssidan) och blå gubbar (farssidan) för de matchningar som går att koppla till mors resp. fars anor.
_______________

 

 

DNA (familytreedna) Vi som har problem-söker lösning

 

Facebookgrupp. Logga in med Facebook-konto och gå med i gruppen. Ställ frågor eller bläddra bland

diskussionerna.

 

 

MyHeritage

 

Peter Sjölund – Så jobbar du med gemensamma matchningar och platser (2020)

 

Föreläsning där funktionerna Gemensamma matchningar och Gemensamma platser i MyHeritage visas med exempel.

 

Sjölund visar också matchningsgrupper, hur man kontrollerar sin släktforskning och hur man hittar en okänd ana.

 

(Peter Sjölunds föreläsningsserie i MyHeritage Webinars – 47 min)
_______________                                               

 

 

Peter Sjölund - Så jobbar du med autogruppering och hypoteser (2020)

 

Föreläsning om två verktyg i MyHeritage. Sjölund går igenom vad autogruppering är och visar hur man använder verktyget för att åstadkomma kluster av matchningar.

Genomgång av verktyget Theory of Family Relativity™ (hypoteser om släktskap) och hur det används.

När är verktygen användbara, när är de inte användbara och vilka fallgropar finns det?

(Peter Sjölunds föreläsningsserie i MyHeritage Webinars – 46 min)

_______________

Åsa och Linda – BEKRÄFTA DINA HYPOTESER HOS MYHERITAGE (2021)


Åsa och Linda visar hur man kan bekräfta och avvisa hypoteser (Theory of Family Relativity™) i MyHeritage.

 

(Från Åsa och Linda på YouTube – 11 min)

_______________

 

Peter Sjölund - Så jobbar du med triangulering (2020)

 

Föreläsning om triangulering av DNA-segment. Slumpmässighet, äkta och falska DNA-segment. Genomgång av triangulering (triangulerade DNA-segment) i MyHeritage. Vaksamhet mot befolkningssegment.

(Peter Sjölunds föreläsningsserie i MyHeritage Webinars – 64 min)

 

Excel


Kalkylprogrammet Excel är ett utmärkt komplement när man arbetar med DNA-släktforskning – inte minst tillsammans med Family Finder och MyHeritage. Här finns några länkar till gratiskurser i Excel från ANMaq EXcel. Framför allt är grundkursen aktuell.

Kurserna består av en samling korta föreläsningar där man får lära hur man arbetar med Excel och dess olika funktioner.

Excel grundkurs

 

Excel fortsättningskurs

 

Klusterforskning

 

 

Genetic affaires AutoCluster

 

En genomgång av Genetic Affaires AutoCluster – verktyg som delar in matchningar i grupper. Visar hur analyser kan göras med DNA-tester från olika företag – FamilyTreeDNA, 23andme, MyHeritage och GEDmatch.

(Från Genetic affaires – engelsk text)

_______________

 

Blaine T. Bettinger - Forming and Using Genetic Networks with Genetic Affairs

(Rulla ned på sidan tills ovanstående föreläsning dyker upp)

 

Introduktion till Genetic Affairs, hur man skapar kluster med detta verktyg och vilken användning man kan ha av kluster i sin släktforskning. Vad är ett kluster och hur kan man relatera de skapade klustren till sitt släktträd?

(Föreläsning på engelska med engelsk undertext –
21 min)

 

Andra verktyg

 

Åsa och Linda – Nytt DNAVerktyg: One2Tree

 

Hur får man ett släktträd från ett testföretag till att bli en lista med anor som man kan spara, skriva ut, etc.? One2Tree är verktyget som klarar av att göra detta. Saknar man DNArboretum – One2Tree är lösningen. Fungerar för FamilyTreeDNA. Ancestry och MyHeritage.

Åsa och Linda presenterar One2Tree, hur man installerar och hur man använder det.

(Från Åsa och Linda på YouTube – 16 min)

 

Gedmatch - Tools for DNA & Genealogy Research

 

En samlingsplats där man kan hitta matchningar med personer som testat sig via andra testföretag än man själv gjort. Här finns också verktyg för släktforskning och DNA – både gratisverktyg (t.ex. matchningslistor och olika verktyg för segmentjämförelser) och sådana som man måste betala för att få tillgång till (t.ex. triangulering och kluster).

(Texter och instruktionsvideor på engelska)

_______________

 

The Shared cM Project 4.0 tool

 

Ett verktyg för att uppskatta hur släktskapet med en matchning kan se ut. Genom att skriva in antalet cM som man delar med matchningen får man en bild över vilka släktskap som kan vara aktuella.

(Text på engelska)

_______________

 

 

DNA Painter

 

Var kommer vårt DNA ifrån? DNAPainter är ett verktyg som hjälper oss att ta reda på var – från vilka anor – vi fått olika bitar av vårt DNA ifrån.

(Text på engelska)

 

Peter Sjölund – Kartlägg ditt DNA med DNA painter (Måla dina kromosomer med DNA painter) (2021)


Föreläsningen börjar ca sju minuter in i videon.

Sjölund inleder med det principiella resonemanget då man använder DNApainter och vad man kan använda verktyget till. Man kan använda kända släktskap för att utreda släktskapet till andra släktingar. Därefter visas hur man går tillväga praktiskt i DNA painter och hur man för över kromosomdata från FamilyTree DNA och MyHeritage.

DNA painter kan också visa vilka gener som styr olika mänskliga egenskaper, t.ex. ögonfärg och hårfärg.

(Föreläsning från MyHeritage
28 min och frågestund 33 min)

 

Blaine T. Bettinger – Mapping Your Chromosomes With DNAPainter (2017)

 

Hur spårar man olika DNA-segment tillbaka till anor i antavlan? Detta kan göras genom att man använder sig av de segment som man delar med en matchning (Chromosome Mapping). Om detta handlar föreläsningen och hur man kan använda verktyget DNAPainter som hjälp.

Bettinger poängterar att resultaten bör betraktas som för tillfället osäkra (tentativa), eftersom ny information hela tiden kan ge nya resultat.

En nyare version av DNAPainter, än den som finns i föreläsningen, har ett något annorlunda utseende.

(Föreläsning på engelska med engelsk undertext –
40 min)

 

 

Diverse resurser

 

Testföretag


AncestryDNA

 

FamilyTreeDNA

 

Living DNA

 

23and Me

 

MyHeritageDNA

 

Facebookgrupper

 

Släktforskning – DNA – för noviser

 

Grupp för intresserade av DNA-släktforskning. Diskussioner om DNA som hjälpmedel vid släktforskning.
_______________

 

Finding Family Together – Gemenskapen för DNA-släktforskare


Facebookgrupp, ca 900 medlemmar, Linda Kvist och Christina Sagersten som medlemmar och moderatorer.
_______________

 

Dna- och släktforskningslexikon

Family Tree DNA Glossary

 

Ett lexikon som förklarar engelska begrepp förekommande inom DNA och släktforskning.

(Text på engelska)

 

Föreläsning

 

Ran SnirWhat Exactly Is a Centimorgan? (2019)

Behandlar den grundläggande vetenskapen bakom DNA-tester. Vad är en SNP (snip)? Vad är ett DNA-segment? Vad är en centimorgan (cM)?

Vad händer från man sänt sitt test tills man får en lista med matchningar? Hur uppskattas etnicitet? Hur görs matchningen mellan två testpersoners DNA-segment? Vilka släktskap är möjliga vid olika mängd delat DNA?

(Föreläsning på engelska med engelsk undertext –
39 min)