Vårens program 2016

 

 

Onsdagen den 10 februari kl. 19.00

Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Årsmöte Roland Classon talar om ”Hur det är att söka sina rötter”.

Roland fick Släktforskarförbundets pris 2015 som ”Årets upplysare” för sina många artiklar i Helsingborgs Dagblad om släktforskning. Föreningen bjuder på kaffe.

Tisdagen den 8 mars kl. 19.00

Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Föreläsningskväll Henrik Svensson från Högskolan i Kristianstad talar om

”De agrara underklasserna – husmän, torpare, backstugosittare och statare – vilka var de egentligen?”

Lördagen den 19 mars kl. 10.00 – 14.00 finns vi på Lödde Centrum

Släktforsknings dag - information om släktforskning och DNA samt försäljning.

 

Lördagen den 2 april i filmsalen på regementsområdet, Nils Ahlins gata 4 B, Ystad

SGF:s FÖRBUNDSSTÄMMA, FÖREDRAG OCH UTSTÄLLNINGAR.

 

Onsdagen den 6 april kl. 19.00

Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Föreläsningskväll Tor Flensmarck från Kristianstadstrakten talar om ”Den odödlige snapphanen”.

 

Onsdagen den 11 maj

Studiebesök på Trollenäs slott. Färd med egna bilar.

Samling kl. 13.10 vid p-plats vänster om vägen mitt för ingång till slottsparken. Kl. 13.30 får vi en visning av slottet av Unni Trolle. Begränsat deltagarantal.
Kl. 14.30 gör vi ett kort besök i Näs gamla kyrka som ligger mellan slottet och Borgstugan där vi ska dricka vårt kaffe kl. 15.00.
Ev. upplysningar och bindande anmälan senast 30 april till Solveig Stenvåg
tel. 042/22 25 29 eller e-post: stenvag@hotmail.com  Pris för visning av slottet och kaffe är 170 kronor. Beloppet sätts in på föreningens bankgiro 807 – 2795.

 

Onsdagarna den 3 feb, 17 feb, 16 mar och 20 april kl. 18.00 – 21.00.

ÖPPET I FÖRENINGENS LOKAL FÖR MEDLEMMAR KVÄLLSTID

Ansvarig: Tore Lantz.  Allt material föreningen förfogar över är tillgängligt. Kontakta Tore på telefon 046/73 11 20 vid eventuella frågor

 

Onsdagarna den 27 jan, 24 feb och 13 apr kl. 14.00 – 21.00.

ÖPPET I FÖRENINGENS LOKAL FÖR MEDLEMMAR DAGTID OCH KVÄLLSTID

Sten K. Persson. Allt material föreningen förfogar över är tillgängligt.
Eventuella frågor besvaras av Sten på telefon 073 - 698 06 32.
Ändring av tid då mottagningsförhållanden för datorerna är dåliga på förmiddagarna

 

 

Allmänheten hälsas välkommen till släktforskningens dag och föreläsningskvällarna.

Med reservation för ev. ändringar.