Höstens program 2014

 

Onsdagen den 20 september kl. 13.30, Trumpetarbostället i Billinge

Studiobesök på Trumpetarbostället i Billinge. Visning av såväl gamla som återuppförda byggnader med många fina miljöer.

Se även bifogad information om Trumpetarbostället och om lämplig färdväg mm. Pris för visning samt kaffe med hembakat bröd är 95 kronor. Bindande anmälan till Solveig Stenvåg senast

den 16 september, tel. 042/22 25 29 eller stenvag@hotmail.com

 

Onsdagen den 1 oktober kl. 19.00

Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Föreläsningskväll om ”Fynd i dialektarkivet”. Arkivchef Carl-Erik Lundbladh från Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund berättar om lokala ord som fallit i glömska eller vars betydelse är obekant. Han kommer även att beröra vad släktforskare kan finna för nyttigheter i arkivet.

 

Onsdagen den 5 november kl. 19.00

Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Föreläsningskväll om ”Från Beta till bit!

Svenska betsockerindustrins utveckling och historia.”  Bengt Nilsson, tidigare ställföreträdande brukschef på Örtofta sockerbruk, berättar och visar bilder.

Lördagen den 8 november kl. 10.00 – 14.00, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Arkivens dag - i samarbete med Kommunarkivet. Öppet hus i föreningens lokal med visning av vårt material. Möjlighet till hjälp med släktforskning

 

Onsdagen den 26 november kl. 19.00

Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Föreläsningskväll om ”Osedligt leverne”.
Hor var ett av de vanligaste brotten under äldre tid och straffen var hårda. Med utgångspunkt i domböckernas livfulla vittnesmål berättar Guno Haskå om dåtidens syn på kärlek utanför äktenskapet och om vilka följder det fick för människorna.

 

Onsdagarna den 17 sep, 8 okt, 15 okt, 22 okt, 12 nov, 3 dec och 10 dec kl. 18.00 – 21.00.

ÖPPET I FÖRENINGENS LOKAL FÖR MEDLEMMAR KVÄLLSTID

Ansvarig: Tore Lantz.  Allt material föreningen förfogar över är tillgängligt. För reservation av register eller dator med anslutning till SVAR och Arkiv Digital kontakta Tore på telefon 046/73 11 20 kvällen före besöket (mellan 18-20)

 

Onsdagarna den 24 sep, 29 okt och 19 nov

kl. 9.00 – 16.00.

ÖPPET I FÖRENINGENS LOKAL FÖR MEDLEMMAR DAGTID

Ansvarig: Bo Arvidson. Allt material föreningen förfogar över är tillgängligt. För reservation av register eller dator med anslutning till SVAR och Arkiv Digital kontakta Bo på telefon 046/70 91 40 kvällen före besöket (mellan 18-20). På grund av tekniska problem under dagtid kan vi vid behov tvingas till vidare begränsa tiden för forskning på Arkiv Digital till högst 3,5 timmar per forskare/dag

 

 

Allmänheten hälsas välkommen till släktforskningens dag och föreläsningskvällarna.

Med reservation för ev. ändringar.