Höstens program 2016

 

Söndagen den 28 augusti kl. 11.00 finns vi på Barsebäckshamn

Lions sillamarknad med bokbord och information om släktforskning.

 

Lördagen den 10 september kl. 10.00

Studiebesök på Arkivcentrum Syd, porfyrvägen 20, Lund.

Vi får en visning av arkivet under en timme av arkivarie Jan-Erik Brun. Därefter finns det

möjlighet att själv forska till kl. 13.00, då arkivet stänger för dagen. Begränsat antal deltagare.

Bindande anmälan till Solveig Stenvåg senast den 2 september, tel. 042/22 25 29 eller

stenvag@hotmail.com

 

Onsdagen den 5 oktober kl. 19.00

Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Föreläsningskväll DNA som hjälp i släktforskningen.

Niklas Hertzman och Magnus Lindskog från Arkiv Digital kommer att visa hur man praktiskt

kan arbeta med den träfflista man fått efter att man testat sig och fått ett svar med många namn.

Vad innebär det jag fått, och hur kan jag använda det, och hur går jag vidare?

 

Onsdagen den 2 november kl. 19.00

Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Föreläsningskväll Emigrantforska i norra Amerika.

Bo G. Nordenfors lär oss om gamla knep och nya möjligheter.

 

Lördagen den 12 novemeber kl. 10.00-14.00

Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Arkivens dag - i samarbete med Kommunarkivet. Öppet hus i föreningens lokal med

visning av vårt material. Möjlighet till hjälp med släktforskning. Dagens tema ”Välkommen hem”.

 

Tisdagens den 29 november kl. 19.00

Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Föreläsningskväll Kävlingebygdens historia från istid till enskifte.

Docent Anders Ödman talar om Kävlingebygdens utveckling, hur politiken och religionen satt avtryck i landskap och samhälle samt om vilken betydelse för bygden bron över Kävlingeån haft.

Föreläsningen är baserad på den nya boken om Kävlinge av Anders Ödman.

 

Onsdagarna den 14 sep, 12 okt, 9 nov och 7 dec kl. 18.00 – 21.00.

ÖPPET I FÖRENINGENS LOKAL FÖR MEDLEMMAR KVÄLLSTID

Ansvarig: Tore Lantz.  Allt material föreningen förfogar över är tillgängligt. Kontakta Tore på telefon 046/73 11 20 vid eventuella frågor

 

Onsdagarna den 21 sep, 19 okt och 16 nov kl. 14.00 – 21.00.

ÖPPET I FÖRENINGENS LOKAL FÖR MEDLEMMAR DAGTID OCH KVÄLLSTID

Ansvarig: Sten K. Persson. Allt material föreningen förfogar över är tillgängligt.
Eventuella frågor besvaras av Sten på telefon 0790 – 166 675.

 

 

Allmänheten hälsas välkommen till släktforskningens dag och föreläsningskvällarna.

Med reservation för ev. ändringar.