Höstens program 2015

 

 

Söndagen den 30 augusti kl. 11.00

Barsebäckshamn

Lions Sillamarknad med bokbord och information om släktforskning.

 

Lördagen den 12 september, kl. 13.30

Studiebesök på Sofiero gårdsmuseum intill Södra Sandby.

Egen transport. Pris för entré + Kaffe 60 kr.
Bindande anmälan senast 4 september till Solveig Stenvåg tel. 042/22 25 29 eller e-post: stenvag@hotmail.com

 

Onsdagen den 7 oktober kl. 19.00

Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Föreläsningskväll - Jubileumsföreläsning Professorn och författaren Bodil Jönsson talar om ”Tiden, Tiden alltid denna tiden”.

Torsdagen den 15 oktober kl. 18.30

Dahls restaurang/Hotell på Center Syd området

Jubileumsfest

 

Onsdagen den 4 november kl. 19.00

Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Föreläsningskväll Folkbildaren och f.d. intendenten på Svaneholms slott Eric Mårtensson håller föredrag: ”Om resandefolket – tattarnas liv och musik”.

Lördagen den 14 november kl. 10.00 – 14.00 finns vi i föreningens lokal i Kommunhuset, Kävlinge

Arkivens dag - i samarbete med Kommunarkivet. Öppet hus i föreningens lokal med visning av vårt material. Möjlighet till hjälp med släktforskning.

 

Onsdagen den 9 december kl. 19.00

Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Föreläsningskväll med föredrag av arkiv- och verksamhetschefen vid Skånes Arkivförbund Anna Ketola. Under rubriken ”Folk i rörelse – enskilda arkiv där det lilla är en del i det stora och det stora är en del i det lilla” får vi information om Skånes Arkivförbund.

 

Onsdagarna den 16 sep, 14 okt, 11 nov och 2 dec kl. 18.00 – 21.00.

ÖPPET I FÖRENINGENS LOKAL FÖR MEDLEMMAR KVÄLLSTID

Ansvarig: Tore Lantz.  Allt material föreningen förfogar över är tillgängligt. Kontakta Tore på telefon 046/73 11 20 vid eventuella frågor

 

Onsdagarna den 23 sep, 21 okt och 18 nov kl. 14.00 – 21.00.

ÖPPET I FÖRENINGENS LOKAL FÖR MEDLEMMAR DAGTID OCH KVÄLLSTID

Sten K. Persson. Allt material föreningen förfogar över är tillgängligt.
Eventuella frågor besvaras av Sten på telefon 073 - 698 06 32.
Ändring av tid då mottagningsförhållanden för datorerna är dåliga på förmiddagarna

 

 

Allmänheten hälsas välkommen till släktforskningens dag och föreläsningskvällarna.

Med reservation för ev. ändringar.