Vårens program 2014

 

Onsdagen den 12 februari kl. 18.30

Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Årsmöte Magnus Lindskog, ordförande i Österlens Släktforskarförening, talar om ”Sveriges familjenamn 1902 – 1965”. Vi bjuder på kaffe.

 

Tisdagen den 4 mars kl. 19.00

Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Föreläsningskväll där vi uppmärksammar att det är 100 år sedan Baltiska utställningen hölls i Malmö 1914. Föredrag av Lennart Holmgren om ”På Baltiskan” med diabilder och musikillustrationer.

Lördagen den 15 mars kl. 10.00 – 14.00, Lödde centrum

Släktforskningsdag med information om släktforskning och försäljning.

 

Lördagen den 22 mars Tid och plats meddelas senare

SGF:s förbundsstämma olika föredrag samt släktforskarföreningarnas utställningar.

Onsdagen den 2 april kl. 19.00

Harriesalen, Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Föreläsningskväll med föredrag av Magnus Bäckmark om ”DNA-jämförelse som verktyg i släktforskningen och om landvinningarna inom DNA-tekniken och hur man kan använda dessa i släktforskningen”.

 

Onsdagen den 21 maj kl. 18.00, Hembygdsmuseet i Kävlinge

Studiobesök med visning av Harjagers Härads Fornminnes- och Hembygdsförenings museum intill Gamla kyrkan.

Anmälan senast 17 maj till Solveig Stenvåg tel. 042/22 25 29 eller e-post: stenvag@hotmail.com

 

Onsdagarna den 5 feb, 19 feb, 12 mar, 19 mar, 9 apr och 23 apr kl. 18.00 – 21.00.

ÖPPET I FÖRENINGENS LOKAL FÖR MEDLEMMAR KVÄLLSTID

Ansvarig: Tore Lantz.  Allt material föreningen förfogar över är tillgängligt. För reservation av register eller dator med anslutning till SVAR och Arkiv Digital kontakta Tore på telefon 046/73 11 20 kvällen före besöket (mellan 18-20)

 

Onsdagarna den 29 jan, 26 feb och 26 mar

kl. 9.00 – 16.00.

ÖPPET I FÖRENINGENS LOKAL FÖR MEDLEMMAR DAGTID

Ansvarig: Bo Arvidson. Allt material föreningen förfogar över är tillgängligt. För reservation av register eller dator med anslutning till SVAR och Arkiv Digital kontakta Bo på telefon 046/70 91 40 kvällen före besöket (mellan 18-20). På grund av tekniska problem under dagtid kan vi vid behov tvingas till vidare begränsa tiden för forskning på Arkiv Digital till högst 3,5 timmar per forskare/dag

 

 

Allmänheten hälsas välkommen till släktforskningens dag och föreläsningskvällarna.

Med reservation för ev. ändringar.